facebook
CZ
Menu
CZ
EN
CZ

Dnes byl na AP Tabatěrka přidán 5 GHz všesměr. Jméno přístupového bodu je CZFree.Net.Tabaterka5. Všichni, kdo jsou na 2,4 GHz sektorech se můžou bez problému a obav přepojit na novější technologii.