facebook
CZ
Menu
CZ
EN
CZ

Dodatečně se omlouváme všem klientům připojených na AP CapeHorn, kteří možná zakusili event. krátkodobý výpadek spojení způsobený stavebními úpravami střechy. Maximálně jsme se snažili zajistit plynulý chod tím, že jsme spolupracovali se stavební firmou, která žel vyžadovala určité konkrétní zásahy. Nyní pokud se nestane něco neočekávaného bude spoj znovu 100% funkční.