Implementace IPv6 protokolu v síti JM-Net


Probíhají testy - IPv6 je stále ve zkušebním režimu


RIPE adresní rozsah: 2a01:9420:0000:0000:0000:0000:0000:0000

JM-Net rozsah - jeden celý /32
Číslo router - (0-F) pro případ více routerů na AP
Číslo AP - 4095 rozsahů pro AP
Číslo interface - 256 interfaců na každé AP
Číslo rozsahu koncáka - 256 podsítí /64 přidělovaných DHCP na každý interface
Rozsah koncáka - hodně velké množství IPv6 adres v rámci koncáckého /64

Zadejte pořadové číslo routeru na AP, číslo AP a pořadové číslo interfacu:


Google Captcha Unlock (pro případ, že Google zablokuje IMAP z cizí IPv6 adresy)

PARTNEŘI


czfree sltv cesnet teamviewer
vip jmnetworks speedtest ..a další


Facebook
Google Plus

1,15192 s