facebook
CZ
Menu
CZ
EN
CZ

K 25.4.2008 uzavíram AP Tabatěrka pro nově připojivšíse klienty. Důvod budiž ten, že nově připojení klienti mají naprosto mlhavé povědomí o tom, co je komunitní síť a věci s tím související. Kolemjdoucím bude nadále k dispozici dočasné množství konektivity dle stanov sdružení. Ten, kdo by se přece jen chtěl připojit, nechť se ozve a bude mu problematika vyložena.