facebook
CZ
Menu

CZ


Pokud se plánujete připojit bezdrátově, využijte následující mapu (s kabelovou přípojkou poradíme individuálně). Najdete v ní jednotlivé body a také fotografické výhledy, které pomohou s ověřením nutné optické viditelnosti. Skrz stromy nebo domy signál neprochází. Jste-li šikovní, můžete se připojit pomocí našeho samoinstalačního návodu.

!

Pozor, pro připojení je nutné zajistit přímou optickou viditelnost. Signál přes stromy a domy neprochází. Bližší informace naleznete v samoinstalačním návodu.


Vysílač JM-Net z.s.

Vysílač JM-Networks s.r.o.

* Předpokládaná rychlost technologie se liší podle druhu vysílače. Vysílač 2GHz (kolem 5 Mbit), 5GHz Airmax M5 (kolem 30 Mbit), 5GHz Airmax AC (kolem 60 Mbit). Podmínka přímé optické viditelnosti a vzdálenosti do 2 km.

Zadejte svou adresu včetně města, pokusíme se dohledat nejbližší vysílače:

Celý seznam vysílačů naleznete v jejich přehledu. Pomoci může i seznam lokalit.