facebook
CZ
CZ
Menu
CZ
EN
CZ

Dokumenty doplněny! Po roce tu máme opět členskou schůzi (podle dřívějšího názvosloví valnou hromadu) našeho spolku. Termín je určen na 30.3.2017 (čtvrtek) od 17:30 a přihlásit se můžete pomocí tohoto odkazu (pouze po přihlášení). Registrace příchozích od 17:00. Veškeré informace budou posílány emailem a budou k dispozici i na této stránce (opět pouze po přihlášení).
Nezapomeňte si s sebou občanský průkaz.

Seznam dokumentů

1. Pozvánka na členskou schůzi

2. Program členské schůze

3. Zpráva o činnosti spolku

4. Zpráva o hospodaření 2016

5. Rozvaha 2016

6. Výsledovka 2016

7. Příloha k účetní závěrce 2016

8. Inventarizační zpráva 2016

9. Návrh nových stanov 2017

10. Plán příjmů a výdajů 2017

11. Návrhy usnesení pro členskou schůzi

12. Výroční zpráva JM-Networks 2016

13. Účetní závěrka JM-Networks 2016

14. Zpráva o činnosti kontrolní komise 2016