facebook
CZ
CZ
Menu
O nás
Členství
Jak se připojitÚvod k vlastnoručnímu připojení do sítě JM-Net

Ještě než se koukneme na samotný postup při připojení, rádi bychom zdůraznili několik závazných technických podmínek. Jsou zde především pro zajištění co nejvyšší kvality, rychlosti a v případě problémů co nejkratších výpadků. Na jejich dodržování nezáleží jen kvalita vašeho připojení, ale především kvalita připojení ostatních členů. Splnění těchto základních bodů je proto vyžadováno ještě před přijetím za člena.

Pokud si netroufnete na připojení sami nebo nemáte žádného známého, který by vám s instalací pomohl, využijte možnosti připojení od technika.


Zejména je nutné při samoinstalaci dodržet:

Zajištění přímé optické viditelnosti (rozklikněte)

Bezdrátový signál se šíří v přímce a je nutné zajistit mezi vysílací a přijímací anténou volný prostor. Signálu vadí především pevné překážky jako domy, střechy, ale i stromy nebo komíny. Signál tříštěný nebo odrážený o překážky negativně ovlivňuje připojení vám i ostatním členům. Na anténu vysílače musí být vidět, i kdyby jen dalekohledem.


Správná síla signálu (rozklikněte)

Příliš slabý signál znamená (především při špičkách a ve více zarušených oblastech) vícenásobné a opakované přenosy. Ty zásadně zatěžují vysílací antény a snižují především vám ale i ostatním členům jejich přenosové rychlosti a celkovou stabilitu sítě. Signál musí být pro přijetí za člena alespoň -65 dB, ve vlastním zájmu ale nejlépe -55 dB nebo lepší. Pokud se nepodaří dosáhnout požadovaného signálu, musíme ještě před přijetím za člena situaci vyřešit.


Kompatibilita zařízení (rozklikněte)

Na většinu vysílačů se lze připojit pouze zařízením od výrobce UBNT podporující technologii Airmax AC (v případě AC vysílače) nebo technologii Airmax M5 (v případě staršího M5 vysílače). Typická anténa PowerBeam 5AC nebo levnější LiteBeam 5AC či NanoBeam 5AC. S výběrem vhodné antény nás ale vždy kontaktujte, a to především u starších M5 vysílačů, kde je výběr složitější.


Přístupové údaje a hesla (rozklikněte)

Spolu s přihláškou nám zasílejte i přístupové údaje (jméno a heslo) do UBNT zařízení. Tyto údaje nutně potřebujeme pro servisní účely (např. při změnách na vysílači), při výpadcích (např. při nutnosti přepojit členské zařízení na jiný vysílač) nebo k řešení problémů s připojením obecně. Firmware zařízení je také udržován aktuální a na webu po přihlášení uvidíte sílu svého signálu. Údaje jsou udržovány v tajnosti a jejich sdílení s námi je pro připojení a další členství povinné.


Doložení případných dokumentů (rozklikněte)

V případě žádosti o uznání sníženého členského příspěvku nám spolu s přihláškou pošlete i čestné prohlášení, kopii důchodového výměru, občanského průkazu nebo ZTP průkazu kde bude uvedena i adresa trvalého bydliště shodná s adresou připojení. Potřebné dokumenty najdete v sekci Formuláře ke stažení.
  Beru na vědomí obsah odrážek výše a chci pokračovat na návod na připojení