facebook
CZ
Menu

CZ

Wifi routery a problematika jejich rušeníNarozdíl od bezdrátové antény nebo jiné páteřní technologie o kterou se za vás členy staráme centrálně my, wifi routery jsou výhradně pod správou vás členů. Každý provozovatel takového routeru by měl mít základní povědomí o principu jejich funkce a o nastavení. Jedná se o jednoduchou uživatelskou obsluhu se kterou rádi poradíme, nedokážeme ale ovlivnit zařízení a přenos v rámci domácnosti. Zjednodušeně lze wifi router přirovnat k vodovodnímu kohoutku, pokud zarezne a voda neteče, vodárny také nemohou pomoci.

Pokud tedy máte jakékoliv problémy, používáte doma wifi router a nepomáhá prosté vytažení všeho ze zásuvky, jste tu správně. Smyslem tohoto vícekapitolového článku je naučit vás se o svůj wifi router postarat a eliminovat problémy, které jsou na domácích wifi opravdu velmi velmi časté.

Trochu teorie a jak domácí wifi funguje. (rozklikněte)

Ať už jste připojení bezdrátovou anténou na střeše nebo kabelem v rámci bytového domu, potřebujete pro pokrytí své domácnosti vlastní "wifi router". Wifi router je většinou krabička s jednou nebo více anténkami, která funguje úplně nezávisle na druhu internetového připojení. Většina dnešních routerů využívá frekvenční pásmo 2.4 GHz. Relativně nově se rozšiřují routery tzv. duální (nebo dual-bandové), které využívají kromě pásma 2.4 GHz i pásmo 5 GHz.

Routery vysílají na svých kanálech (frekvencích) a pro svou správnou funkci musí tuto frekvenci v okolí používat jako jediní (frekvence musí být volná). Pokud na sebe narazí např. dva sousedské routery a mají nastaven stejný kanál (ať už v rámci jednoho domu nebo dvou sousedů), nastane kolize (rušení) výrazně degradující kvalitu spojení.


Každé z pásem má svá specifika (výhody a nevýhody):

 2.4 GHz5GHz
Frekvence2412-2472 MHz5180-5320 MHz
Šířka kanálů20 nebo 40 MHz20, 40 nebo 80 MHz
Počet kanálůPrakticky jen 3 ve 20 MHz,
zbylých 10 se překrývá
8 kanálů v šířce 20 MHz,
každý je samostatný a nesdílený
Prostupnost zdmiVelmi dobráZdi a stropy mohou být problém
Maximální rychlostDesítky MbitůAž stovky megabitů
PodporaKaždý notebook, mobil, tabletNovější nebo kvalitnější zařízeníTypickým problémem staršího 2.4 GHz pásma je překryvnost kanálů, která je dána historicky z dob, kdy byla wifi méně rozšířena. V celém frekvenčním rozsahu je sice 13 kanálů, těch nepřekrývajících už je výrazně méně (pouze 3). Situace se ještě zhorší, pokud je router nastaven na šířku kanálu 40 MHz, pak už volný kanál prakticky nenajdete. 40 MHz používejte jen pokud máte měřením ověřeno, že v okolí žádné rušení nemáte.

Příklad klasických 20 MHz kanálů a jejích překryvné problematiky je na následujícím obrázku:Pásmo 5 GHz tímto neduhem netrpí, každý 20 MHz kanál má svůj vlastní prostor a k rušení tak dochází méně často nebo vůbec.Proč je nutné se o wifi router starat? (rozklikněte)

Z první části už víme, že routery vysílají na určitých frekvencích a že je nutné zajistit, aby se v dosahu routeru nenacházel jiný router se stejnou (u 2.4 GHz třeba i jen podobnou) frekvencí. Zdrojem rušení mohou být nejen další wifi routery třeba u souseda, ale i jiné bezdrátové spotřebiče, které aktivně komunikují s okolím (např. dalšé wifi routery v domácnosti, wifi repeatery, dětské chůvičky, alarm, chytrá domácnost, televize, bezdrátová sluchátka pevných linek, obecně vše s bluetooth, apod.).

Jestli přemýšlíte, jak si potvrdit problém rušení (a jste připojeni bezdrátovou anténou na střeše), můžete použít náš rychlostní test (pouze po přihlášení). Ten totiž změří rychlost z internetu ne k vám do počítače (skrze případnou rušenou wifi), ale pouze do přijímací bezdrátové antény. Porovnáním hodnot z našeho testu s hodnotami testu na počítači si rušení potvrdíte.


Rozdíl mezi správně zvoleným kanálem a tím špatně zvolenám může být až takto drastický:Rychlost klasických 2.4 GHz routerů se může pohybovat v nezarušeném prostředí i více jak 50 Mbitů, jakmile je ale v okolí jakýkoliv zdroj rušení, může rychlost klesnout na desetinu nebo se spojení dokonce rozpadne úplně. Nejrychlejším řešením v takové situaci je buď zdroj rušení odhalit a eliminovat nebo se pokusit najít volný kanál a váš router přeladit.Co může způsobit rušení? (rozklikněte)

Rušení se projevuje i když jste s počítačem nebo mobilním telefonem hned vedle svého routeru.

Kromě dalších wifi zařízení (většinou v podobě dalšího bezdrátového routeru souseda ve vedlejším bytě, ale i ve vedlejším domě) mohou být zdrojem rušení i jiná elektronická nebo elektrická zařízení.Velkým zdrojem rušení může být např. dětská chůvička, která často využije celou šířku pásma. V takovém prostředí pak není možné wifi používat prakticky vůbec. Pokud tedy dětskou chůvičku používáte vy nebo sousedé, zkuste ji při řešení problémů vypnout.
Čas od času lze nalézt zdroj rušení i v jednom z počítačů v domácnosti. Po jeho připojení na wifi se celá domácí síť může zhroutit a nefunguje naproto nic.Jak router přeladit? (rozklikněte)

Všechny dnešní routery se nastavují skrze webovou stránku routeru. V případě, že rušení není vážné, lze router nastavit tedy i bezdrátově z notebooku nebo telefonu. Pokud ale rušení znemožňuje veškerou komunikaci, je nutné se do wifi routeru nejdříve připojit přímo kabelem (většina routerů má pro tento případ vyhrazeno zezadu několik portů). Použít lze běžný kabel pro počítačovou síť (konektor RJ45). Připojení kabelem je mimochodem vhodné i při běžném používání, tam žádné rušení nehrozí a rychlost i stabilita jsou vždy nejlepší.


Jak tedy router nastavit?

Pozor. Následující postup se týká routerů TP-Link (a lze ho analogicky aplikovat i na routery Netis), se vzrůstající oblibou routerů Mikrotik bude nutné tento návod rozšířit o jejich nastavení. Obecně ale doporučení platí (ve 2.4 GHz nastavit 20 MHz kanál a volit vysílací frekvenci podle zaplněnosti pásma).

 • Otevřete si webový prohlížeč (je jedno jestli Explorer, Chrome, Firefox, Seznam nebo jiný)

 • Smažte vše v adresním řádku (žádné www ani http nepotřebujeme)

 • Zadejte 192.168.0.1 a potvrďte (pozor, některé routery mohou mít adresu 192.168.1.1 nebo 192.168.3.1). • Měla by se zobrazit tabulka pro zadání přihlašovacího jména a hesla. Jméno bývá většinou admin, heslo buď také admin nebo vaše přezdívka v JM-Netu. Ten kdo router instaloval, ale mohl zvolit i jinou kombinaci - zeptejte se ho. • Po úspěšném přihlášení hledejte v menu bezdrátovou sekci (Wireless), v ní pak vysílací kanál (Wireless Channel). Bude to vypada třeba nějak takto: • Změňte kanál na požadovanou hodnotu ("auto" nedoporučujeme), jaký kanál zvolit se dozvíte v následující sekci tohoto textu, můžete zkusit zvolit nějaký kanál i náhodně.

 • Zkontrolujte i šířku kanálu (Wireless Width), která by měla být pouze 20 MHz (a znovu raději ne "auto").

 • V závislosti na typu routeru je nutné uložení nastavení (Save nebo Change), některé routery vyzvou i ke kliknutí na restart nebo reboot routeru. • Pokud vlastníte modernější router, který disponuje i 5 GHz pásmem, nastavení wifi bývá v routerech rozděleno do dvou sekcí (2.4 GHz a 5 GHz). Nastavení v 5 GHz pásmu ale většinou není potřeba (5 GHz frekvence hůře proniká zdmi a její zarušení je mnohem méně časté). V případě potřeby ale lze nastavovat šířku kanálu i samotný kanál i v tomto pásmu.

 • Ihned po uložení nebo restartu je nový kanál aktivní. Vyzkoušejte, jestli problémy zmizely, konzultujte s výše zmíněnou aplikací pro zobrazení okolních kanálů. Případně postup opakujte s jiným kanálem.Jaký vysílací kanál zvolit? (rozklikněte)

Volba vysílacího kanálu (ať už 2.4 GHz nebo 5 GHz) je závislá na přítomnosti okolních bezdrátových sítích a jiných zdrojích rušení (dětská chůvička, některé bezdrátové telefony, kamery a podobně). I když lze volné kanály nastavovat metodou "pokus a omyl" je vhodnější mít přehled o okolních sítích a jejich kanálech (frekvencích). Svůj router pak nastavujete na kanál, který není využit. V případě bytových domů, kde žádný volný kanál nalézt většinou není možné, lze alespoň zvolit ten kanál, který má nejslabší signál a bude docházet k menšímu ovlivnění.

Pro přehled o sítích můžete využít např. jednoduchou aplikaci pro chytrý telefon s operačním systémem Android Wifi Analyzer, pro Apple Mac je dostupná aplikace WiFi Explorer Lite (pro iPhone tyto druhy aplikací zdá se neexistují) a pro Windows pak WiFi Analyzer. Pokud vaše zařízení podporuje i 5 GHz, změříte si rušení i v tomto pásmu.

Výstup z aplikace může vypadat například takto:Na obrázku 2.4 GHz pásma si všimňete okolních překrývajících se sítí (jeden běžný 20 MHz kanál zasahuje na každou stranu do dalších dvou kanálů - např. kanál 5 je vlastně kanál 3-7). Síť "kancelar.jmnet.cz" je navíc nevhodně nastavena na široký 40 MHz kanál číslo 3. V takto silně rušeném prostředí je nutné nastavit routeru šířku kanálu pouze 20 MHz a zvolit např. kanál 10, kde je alespoň trochu "místo". I tak ale bude částečně kolidovat se sousední sítí "Internet_5B", podobně jako kolidují i ostatní slabší sítě na kanálu 10.

Řešení pro bytové domy s vyšším množstvím bezdrátových sítí jsou duální routery, které vysílají jak v pásmu 2.4 GHz, tak i v novějším pásmu 5 GHz (bezdrátová norma 802.11a/ac), kde se kanály nepřekrývají. Díky horšímu průstupu této vyšší frekvence nedochází ani k tak silnému šíření signálů do vedlejších bytů. Pro využití 5 GHz je nutná podpora nejen v routeru, ale i v samotných bezdrátových zařízeních. Bližší informace o frekvencích naleznete v prvním bodě tohoto přehledu (teorie) nebo přímo u nás v kanceláři, kde vám routery rádi předvedeme a případně i nastavíme či prodáme.

Lze to do budoucna řešit jinak? (rozklikněte)

 • 1) Použijte duální routery podporující 5 GHz

  V předešlém popisu týkajícího se volby vysílacího kanálu jsme zmiňovali duální routery, které kromě klasického 2.4 GHz pásma využívají i novější 5 GHz pásmo. Výhodou této frekvence je nepřekrývání kanálů a výhodou je paradoxně i menší pokrytí těchto routerů (rušení z vedlejších bytů bude buď slabé nebo žádné).  Nutná podmínka je podpora 5 GHz pásma i v koncových zařízeních (notebook, mobilní telefon, tablet). Pokud zařízení 5 GHz nepodporuje, nevyužije ani jeho výhody a bude nadále používat pouze 2.4 GHz. Duální routery jsou zhruba dvakrát dražší, leckdy jsou ale jedinou možnou alternativu.


 • 2) Připojte se kabelem - je to jistota

  Pokud je to jen trochu možné, nespoléhejte se na domácí wifi a připojujte svá zařízení do routerů pomocí síťového kabelu. Pevné počítače a většina běžných notebooků zdířku pro síťový kabel má. Ultratenké laptopy lze dovybavit USB redukcí. Pozor jen u chytrých televizí, po připojení kabelu je velmi často nutné v nastavení zvolit použití kabelového připojení, jinak bude TV nadále používat wifi. • 3) Konzultujte s námi - rádi poradíme

  Když vše selže, zavolejte nám. S rušením wifi máme mnoho zkušeností a rádi poradíme, jak problemtickou wifi vylepšit.