facebook
CZ
Menu
CZ
EN
CZ

Primární DNS server prochází úpravou. Komu teď nejede internet, má špatně nebo vůbec nastavené sekundární a terciální DNS servery. Používejte automatické přiřazovaní IP adres a DNS serverů pomocí DHCP. DHCP se aktivuje v nastavení síťové karty (protokol TCP/IP) v počítači nebo v nastavení routeru přes webové rozhraní (DHCP klient).